เกาะกระหายเลือด ฝ่า 48 วันโลกวิกฤติ... เล่ม 25

81 บาท
เกาะกระหายเลือด ฝ่า 48 วันโลกวิกฤติ... เล่ม 25
เกาะกระหายเลือด ฝ่า 48 วันโลกวิกฤติ... เล่ม 25
รหัสสินค้า / Barcode: 1010400219198
ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท

彼岸島 48日後…
Higanjima - 48 Nichigo
Higanjima 48 Nichigo
Higanjima 48 Nichigo...
Higanjima - 48 nichigo
Higanjima - 48 days later...

โดย : KOJI MATSUMOTO
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

H I G A N J I M A
4 8  d a y s  l a t e r ...

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง