เกาะกระหายเลือด ฝ่า 48 วันโลกวิกฤติ... เล่ม 14

เกาะกระหายเลือด ฝ่า 48 วันโลกวิกฤติ... เล่ม 14
เกาะกระหายเลือด ฝ่า 48 วันโลกวิกฤติ... เล่ม 14

彼岸島 48日後…
Higanjima - 48 Nichigo
Higanjima 48 Nichigo
Higanjima 48 Nichigo...
Higanjima - 48 nichigo
Higanjima - 48 days later...

โดย : KOJI MATSUMOTO
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

H I G A N J I M A
4 8  d a y s  l a t e r ...

ปกติ: 80 บาท
ขาย:72 บาท
72 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010400218258

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ