เกมธุรกิจ ฟิตสมอง : Business Brain Trainer

เกมธุรกิจ ฟิตสมอง : Business Brain Trainer
เกมธุรกิจ ฟิตสมอง : Business Brain Trainer

โดย : CHARLES PHILLIPS
แปล : วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
อื่นๆ :  164 หน้า

100 คำถามลับคมความคิดเชิงธุรกิจ ค้นหาจุดเเข็งในตัวเอง ฝึกการคิดเเละตัดสินใจในเกมธุรกิจ

ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165152594