อันนยอง! เล่ม 4 คล่องเกาหลี ใน 50 ชม.ระดับต้น

อันนยอง! เล่ม 4 คล่องเกาหลี ใน 50 ชม.ระดับต้น

ISBN : 9786110400824
การเรียนสนทนาภาษาเกาหลีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือคุณ หนังสือชุดนี้ดีอย่างไร ระดับต้นมีทั้งหมด 4 เล่ม แต่ละเล่มใช้เวลาเรียนเพียง 50 ชั่วโมงหรือประมาณ 1 เดือน ภายใน 4 เดือนคุณก็จะสามารถเรียนจบทั้ง 4 เล่มได้ด้วยตัวเอง จัดทำโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภาษาซองคยูน ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาเกาหลีให้แก่ชาวต่างชาติมาเป็นเวลานาน ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะด้านการฟังการพูด ที่มีภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม เนื้อหาประกอบไปด้วยประโยคสนทนาที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและคำศัพท์ต่างๆ มีซีดีประกอบ เล่มละ 2 แผ่นเพื่อฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษา

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786110400824