อันนยอง! เล่ม 3 คล่องเกาหลี ใน 50 ชม.ระดับต้น

อันนยอง! เล่ม 3 คล่องเกาหลี ใน 50 ชม.ระดับต้น

หนังสือชุดนี้ดีอย่างไร ระดับต้นมีทั้งหมด 4 เล่ม แต่ละเล่มใช้เวลาเรียนเพียง 50 ชั่วโมง หรือประมาณ 1 เดือน ภายใน 4 เดือนคุณก็จะสามารถเรียนจบทั้ง4เล่มได้ด้วยตัวเอง จัดทำโดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภาษาซองคยูน ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาเกาหลีให้แก่ชาวต่างชาติมาเป็นเวลานาน ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะด้าน การฟังและการพูดที่มีภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม เนื้อหาประกอบไปด้วยประโยคสนทนาที่สามารถ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและคำศัพท์ต่างๆ มีซีดีประกอบเล่มละ 2 แผ่น เพื่อฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษา

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789748327082