อันนยอง! เล่ม 2 คล่องเกาหลี ใน 50 ชม.ระดับต้น

อันนยอง! เล่ม 2 คล่องเกาหลี ใน 50 ชม.ระดับต้น

หนังสือชุดนี้ดีอย่างไร ระดับต้นมีทั้งหมด 4 เล่ม แต่ละเล่มใช้เวลาเรียนเพียง 50 ชั่วโมง หรือประมาณ 1 เดือน ภายใน 4 เดือนคุณก็จะสามารถเรียนจบทั้ง4เล่มได้ด้วยตัวเอง มีซีดีประกอบเล่มละ 2 แผ่น เพื่อฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษา

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789748327075