อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ

อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ

ISBN : 9789745767362
โดย : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ นานาทัศนะ อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ วิชาการแบบขำขัน เข้าใจง่าย ได้สาระความรู้ เข้าถึงได้ทุกชนชั้น

อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ มีเนื้อหาสารถสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้อมูล ข่าวสารต่างๆมีมากมายเหลือเกิน ดังนั้น การบริโภคข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จึงต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ดีด้วยวิจารณญาณของทุกคนในฐานะปัจเจกบุคคลบนโลกใบนี้
นายธนพร ศรียากูล - นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789745767362