อย่าทุกข์...เพราะรัก

อย่าทุกข์...เพราะรัก
อย่าทุกข์...เพราะรัก

ISBN : 9786167524030
โดย : โขมพัสตร์ อรรถยา
สำนักพิมพ์ : บ้านรัก
อื่นๆ : 223 หน้า

เรื่องราวทุกๆเรื่องในหนังสือเล่มนี้ จะเกี่ยวกับเรื่องความรักและธรรมะ และเรื่องชีวิตจริงที่ผ่านมาของผู้เขียน จากชีวิตในอดีต เคยใช้ธรรมะเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่ในโลกได้อย่างสบาย ๆ การเป็นอยู่ดีและทุกข์น้อยลง  การนำธรรมะมาแก้ไขความทุกข์ที่เกิดจากความรักนั้น สามารถแก้ไขได้จริง เนื่องจากปัญหาทุกข์ใจจากเรื่องของความรักเคยเกิดขึ้นกับผู้เขียนมาแล้ว และก็สามารถแก้ไขให้ชีวิตมีความสุข ทุกข์ไม่นานเพราะธรรมะนั่นเอง

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167524030