หาที่ปรึกษา ตอน เริ่มต้นทำธุรกิจ

หาที่ปรึกษา ตอน เริ่มต้นทำธุรกิจ
หาที่ปรึกษา ตอน เริ่มต้นทำธุรกิจ

โดย : ชาย กิตติคุณาภรณ์ / มิตรทอง ชูลิตะวงษ์ / วิชิต ศรีบุรินทร์
สำนักพิมพ์ : เอฟ พี เอ็ม
อื่นๆ : 252 หน้า

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ...อยู่ในเล่มนี้!!

รายละเอียดวิธีการสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่ในตำราทางวิชาการและโครงการ MBA ไม่มีแต่ที่ปรึกษารู้และสอนวิธีการให้ท่านกลายเป็นเจ้าของกิจการได้ แบบเริ่มตั้งแต่ก้าวที่หนึ่งไม่ว่ากิจการอะไรก็แล้วแต่

ปกติ: 290 บาท
ขาย:261 บาท
261 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789745491526