หัดวาดยักษ์ ลิง (ฉบับปรับปรุง)

หัดวาดยักษ์ ลิง (ฉบับปรับปรุง)
หัดวาดยักษ์ ลิง (ฉบับปรับปรุง)

ISBN : 9786164280731
โดย : ศิลปทรรศน์
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 80 หน้า

หากกล่าวถึงลักษณะของภาพจิตรกรรมไทยแล้ว ภาพที่เกี่ยวกับยักษ์และลิง เป็นภาพอีกหมวดหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลย ดังนั้น หากต้องการศึกษา หรือฝึกเขียนภาพจิตรกรรมไทยแล้ว จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องฝึกเขียนภาพยักษ์และภาพลิง ซึ่งหากเรียกตามหมวดของภาพไทยแล้ว ทั้งภาพยักษ์และภาพลิง จะจัดอยู่เป็นหมวดชื่อว่า หมวดกระบี่

 

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164280731