หลักและคำพิพากษา Legal Principle and Judgments กฎหมายอาญา Criminal Law

หลักและคำพิพากษา Legal Principle and Judgments กฎหมายอาญา Criminal Law
หลักและคำพิพากษา Legal Principle and Judgments กฎหมายอาญา Criminal Law

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 728 หน้า , พิมพ์ครั้งที่ 8 

                                    คำขอบคุณ

" เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ ใช้คำพิพากษาฎีกาเป็นตัวอย่างประกอบในการ
อธิบาย ผู้เขียนจึงขอกราบขอบคุณอย่างสุดหัวใจสำหรับ "ผู้พิพากษา
ศาลฎีกา" ผู้เป็นเจ้าของสำนวนและองค์คณะ ตลอดจน " ผู้ช่วยพิพากษา
ศาลฎีกา" ที่อยู่เบื้องหลังคำพิพากษาฎีกาแต่ละฉบับอย่างแท้จริง
สิ่งดีๆ ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ ถ้าหากมี ขอให้ยกให้แด่ท่านผู้พิพากษา
ทั้งหลายดังกล่าว

                                  สหรัฐ กิติ ศุภการ
                         ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ
 

ปกติ: 390 บาท
ขาย:351 บาท
351 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164680531