หลักและคำพิพากษา - กฎหมายอาญา : Legal Principle and Judgements - Criminal Law

หลักและคำพิพากษา - กฎหมายอาญา : Legal Principle and Judgements - Criminal Law
หลักและคำพิพากษา - กฎหมายอาญา : Legal Principle and Judgements - Criminal Law

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : สุนทรี สรรเสริญ
อื่นๆ : 592 หน้า

หนังสือเล่มนี้จัดทำในรูปแบบของประมวลกฎหมายพร้อมคำอธิบายเรียงมาตราและมีคำพิพากษาฎีกาประกอบ แต่เพื่อมิให้เนื้อหาฟุ่มเฟือยเกินไป ฎีกาเรื่องใดที่ต่ำกว่าปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงฎีกาที่เคยออกสอบไปแล้วในระดับเนติบัณฑิต

ปกติ: 320 บาท
ขาย:288 บาท
288 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164130524