หลักและคำพิพากษา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คดีแพ่ง/คดีอาญา

หลักและคำพิพากษา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คดีแพ่ง/คดีอาญา
หลักและคำพิพากษา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คดีแพ่ง/คดีอาญา

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ (ผู้พิพากษา)
เรียบเรียงโดย : -
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น 
อื่นๆ : 605 หน้า

ปกติ: 350 บาท
ขาย:315 บาท
315 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165687133