หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3)

หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3)
หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3)

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 496 หน้า

ปรับปรุงใหม่ปี 2558

เป็นคำอธิบายกฎหมายอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบ เพื่อง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายแก่การจดจำ และสรุปจบภายในเล่มเดียว เพื่อความสะดวกในการพกพา

 

ปกติ: 280 บาท
ขาย:252 บาท
252 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163828118