หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ 2557)

หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ 2557)
หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ 2557)

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 476 หน้า

การพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมหลักการใหม่ๆอีกจำนวนมาก เพื่อให้ครบทุกประเด็นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา ในส่วนของคำพิพากษาฎีกา ได้เพิ่มเติมฎีกาฉบับใหม่ล่าสุดถึง ตอน 7 ปี 2556 (ฎีกาเนติบัณฑิต) และเล่ม 9 ปี (ฎีกาสำนักงานศาลยุติธรรม) และได้เพิ่มเติมปัญหาบางประการจากข้อสอบล่าสุดในระดับเนติบัณฑิต (ภาค 2 สมัย 66) และผู้ช่วยผู้พิพากษา (กุมภาพันธ์ 2557) และสุดท้าย ได้เพิ่มเติมประเด็นปัญหาในรูปแบบ ถาม-ตอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
ปกติ: 280 บาท
ขาย:252 บาท
252 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163616661