หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 508 หน้า

เป็นคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายรายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบ เพื่อง่ายในการทำความเข้าใจ และง่ายแก่การจดจำ และสรุปจบภายในเล่มเดียว เพื่อความสะดวกในการพกพา
ปกติ: 280 บาท
ขาย:252 บาท
252 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163481139