หลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (หลัก วิ.อาญา)

หลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (หลัก วิ.อาญา)
หลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (หลัก วิ.อาญา)

โดย : นายสุจิต ปัญญาพฤกษ์
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 375 หน้า

ข้อกฎหมายส่วนสำคัญ คำพิพากษาศาลฎีกา เฉพาะส่วนวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายที่กล่าวถึง และตัวอย่างข้อสอบที่ดัดแปลงมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่ทันกาล เพื่อมุ่งชี้ประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164746848

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ