สุภาษิตสากล คลังแห่งภูมิปัญญา

สุภาษิตสากล คลังแห่งภูมิปัญญา

ISBN : 9789749796450
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2549
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี
อื่นๆ : 132 หน้า

สุภาษิตเปี่ยมคุณค่า ประดุจแสงแห่งปัญญา ส่องสว่างนำทางชีวิต

สุภาษิต 3 ภาษา : อังกฤษ-ไทย-จีน พร้อมเสียงอ่านแบบพินอิน จัดแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษา

สุภาษิต คือ ภูมิปัญญาที่แสดงออกผ่านทางภาษา ลักษณะเด่นของสุภาษิตอยู่ที่สุภาษิตนั้นคมทั้งคำ คมทั้งความ กล่าวคือ ใช้ภาษาที่สละสลวย คมคาย ขณะเดียวกันก็มีแง่คิด คติสอนใจที่ดี หากจดจำและนำไปใช้ ก็จักเกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ ด้วยเล็งเห็นคุณค่าดังกล่าว ทางสำนักพิมพ์จึงจัดพิมพ์ "สุภาษิตสากล คลังแห่งภูมิปัญญา" เล่มนี้ขึ้น โดยจัดทำในรูปแบบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน เพราะมุ่งหวังว่าจะเป็นการยังประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านมากขึ้นอีกโสดหนึ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนสุภาษิตที่เป็นภาษาไทยของหนังสือเล่มนี้ได้ยึดการปแลจากภาษาอังกฤษ เป็นหลัก ดังนั้นสุภาษิตที่เป็นภาษาจีนจึงอาจมีความหมายไม่ตรงกับภาษาอังกฤษและภาษา ไทยเสียทีเดียว แต่สุภาษิตทั้ง 3 ภาษานี้ล้วนมีใจความที่เหมือนกัน

ปกติ: 50 บาท
ขาย:45 บาท
45 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749796450