สุขภาพผู้หญิง ล้วงลึกโรคภัยที่สตรีควรรู้

สุขภาพผู้หญิง ล้วงลึกโรคภัยที่สตรีควรรู้
สุขภาพผู้หญิง ล้วงลึกโรคภัยที่สตรีควรรู้

โดย : พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 336 หน้า

ทันที่ที่เด็กผู้หญิงคลอดออกมา เด็กหญิงก็มีปัญหาสุขภาพแตกต่างกับเด็กชายมาก

เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เพศหญิงเป็นเพศที่มีปัญหาต่างจากเพศชาย โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนและอวัยวะภายในเพศหญิง ซึ่งเพศชายไม่ต้องประสบ

สุขภาพดีจึงเป็นเรื่องซับซ้อน ในความเป็นจริงเป็นเรื่องสัมพัทธ์ บางคนอาจจะมีโรคซ่อนอยู่ภายในแต่ไม่รู้เพราะไม่เคยตรวจ แต่มีความสุขกายสบายใจในการใช้ชีวิต ร่างกายยังแข็งแรง ก็เรียกว่า “สุขภาพดี” หรือบางคนมีโรคอยู่กับตัว แต่ทำใจได้ ทำตัวให้แข็งแรงทั้งใจกาย ก็เรียกว่า “สุขภาพดี” ขณะที่บางคนไม่มีโรคอะไรเลย หรือมีโรคเพียงเล็กน้อย แต่มีแต่ความทุกข์ใจ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ก็ทำให้ดูเหมือนสุขภาพไม่ดี

ผู้หญิงมีโรคที่เกิดขึ้นได้จากอวัยวะภายในร่างกายตามเพศ ดังนั้นการรู้จักทั้งร่างกายและอวัยวะของตัวเองอย่างลึกซึ้ง เป็นวิธีป้องกัน และสามารถสังเกตการเกิดโรคเบื้องต้นด้วยตัวเองได้อย่างทันการณ์ จะสามารถรักษาให้หายได้ทันท่วงที

ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท
266 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165782944