สาวแกลเมืองเหนือน่าฮักขนาด เล่ม 02

สาวแกลเมืองเหนือน่าฮักขนาด เล่ม 02
สาวแกลเมืองเหนือน่าฮักขนาด เล่ม 02

Dosanko Gyaru Is Mega Cute
Dosanko Gyaru wa Namaramenkoi
Esa gal de Hokkaido es demasiado linda
Hokkaido Gals Are Super Adorable!
北海道辣妹賊拉可愛
道産子ギャルはなまらめんこい
Dosanko Gyaru ha Namaramenkoi 
Dosanko Gal Wa Namara Menkoi

ISBN / Barcode : 9786165740159 / 3072101190024
โดย  : KAI IKADA
ลิขสิทธิ์ : SHUEISHA Inc., Tokyo.

ปกติ: 90 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3072101190024