สอนหนูให้ทำเองได้ กิจกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี่

สอนหนูให้ทำเองได้ กิจกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
สอนหนูให้ทำเองได้ กิจกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี่

ISBN : 9786160443772
เขียน : Maja Pitamic
แปล : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ นีละคุปต์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

จากทฤษฎีสู่แนวทางการปฏิบัติกว่า 70 กิจกรรมในเล่มเดียว! มอนเตสซอรี (montessori) คือแนวคิดที่เน้นบรรยากาศของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะจะทำให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อได้ทำกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่ตนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการเตรียมสิ่งแวดล้อมจึงสำคัญมาก เด็กต้องได้เล่นของเล่นที่เป็นของจริง เพื่อจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากง่ายไปยากเป็นลำดับขั้นตอน นับเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก   

ปกติ: 275 บาท
ขาย:248 บาท
248 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160443772

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ