สวัสดี หนีห่าว เล่ม 03 - Live Interactive Chinese

สวัสดี หนีห่าว เล่ม 03 - Live Interactive Chinese

ผู้แปล : พรสิริ อิงคชัยโชติ
ขนาด : 18.4 x 26 ซม. 4 สี + CD ROM
จำนวน : 72 หน้า
เนื้อหาโดยย่อ : ฝึก สนทนาภาษาจีนกลางเรื่อง อาหาร พบกับความตื่นเต้นรูปแบบใหม่ในการเรียนผ่าน Interactive CD-ROM ที่ให้คุณฝึกสนทนาโต้ตอบได้ ทั้งชุดมี 8 เล่ม โดยมีเนื้อหาแตกต่างกัน
หัวข้อหลักของเล่ม 3 นี้ คือ อาหาร ซึ่งมีหัวข้อย่อยต่างๆ ในเล่ม เช่น ซิตคอม การ์ตูน แอนิเมชัน พจนานุกรมภาพ ซึ่งสอนเรื่องคำศัพท์ที่ใช้เรียกอาหารจีนอย่างง่าย พร้อมสอดแทรกไวยากรณ์และวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารไว้มากมาย มีตัวอย่างบททดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับก่อนพื้นฐาน และแบบฝึกหัดทบทวนให้ทดลองทำ
นอกจากนี้ยังมีสมุดฝึกคัดอักษรจีน ซึ่งรวบรวมอักษรจีนน่ารู้ 40 ตัว จากในหนังสือสวัสดีหนีห่าว เล่ม 3 และในท้ายเล่มก็ยังมีบัตรคำศัพท์ช่วยจำที่สามารถตัดออกมาพกติดตัวทบทวนคำ ศัพท์ได้
สำหรับ Interactive CD-ROM นั้นมีเนื้อหาเหมือนกับในหนังสือ พร้อมภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ เพื่อช่วยให้คุณได้ฝึกสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษา และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด ด้วยประโยคสนทนาที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและคำศัพท์ต่างๆ
อื่นๆ :
• มี interactive CD-ROM ที่ผู้อ่านสามารถพูดสนทนาโต้ตอบภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
• ภาพสวยสี่สีตลอดเล่ม
• ประกอบไปด้วยบทสนทนาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์ต่างๆ รวมทั้งเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
• มีบททดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
• มีสมุดฝึกคัดอักษรจีนและบัตรคำศัพท์ช่วยจำ เพื่อช่วยทบทวนคำศัพท์ และบทสนทนา

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789748327471