สวัสดี หนีห่าว เล่ม 01 - Live Interactive Chinese

สวัสดี หนีห่าว เล่ม 01 - Live Interactive Chinese

หนังสือชุดนี้ดีอย่างไร มีทั้งหมด 8 เล่ม โดยมีเนื้อหาแตกต่างกัน มี Interactive CD-ROM เล่มละ 1 แผ่น เพื่อช่วยให้คุณฝึกสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาและพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีน เนื้อหาประกอบด้วยประโยคสนทนาที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและคำศัพท์ต่างๆ รวมทั้งเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ประกอบด้วยฝึกหัดการฟัง บททดสอบความรู้ภาษาจีน (HSK)และบัตรคำศัพท์ช่วยจำ ภาพประกอบ สี่สีตลอดเล่ม

ปกติ: 175 บาท
ขาย:158 บาท
158 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789748327457