สวนในตู้ไม้น้ำ Aquatic Garden

สวนในตู้ไม้น้ำ Aquatic Garden
สวนในตู้ไม้น้ำ Aquatic Garden

ISBN : 9786161837099
โดย : ภวพล ศุภนันทนานนท์
สำนักพิมพ์ :  บ้านและสวน
อื่นๆ : 164 หน้า

"หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการจัดสวนในตู้ปลา ปัญหา และอุปสรรคที่พบ วิธีแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริง หรือปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตู้ไม้น้ำแต่ประเภท พร้อมรวบรวมสายพันธุ์ปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำที่เหมาะกับการเลี้ยงในตู้ไม้น้ำ ทั้งชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้รวบรวมไว้มากกว่า 300 ชนิด นับเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ในการจัดสวนในตู้ไม้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้"

ปกติ: 425 บาท
ขาย:383 บาท
383 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161837099