สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript
สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

โดย : บัญชา ปะสีละเตสัง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 516 หน้า 

ในปัจจุบันผู้ใช้อาจเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ซึ่งมีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน เช่น Smartphone,
Tablet, Notebook หรือ PC ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผล
บนอุปกรณ์เหล่านั้นได้โดยไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งเราเรียกลักษณะดังกล่าวนี้ว่า Responsive Web Design
แต่เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการเขียนโค้ด จึงมีผู้สร้างเฟรมเวิร์คที่เรียกว่า Bootstrap อันเกิดจาก
การผสมผสานระหว่าง CSS และ jQuery เข้าด้วยกัน ถึงกระนั้นก็ตาม เรายังจำเป็นต้องจัด
โครงร่างของเว็บเพจโดยใช้ HTML และจัดรูปแบบด้วย CSS รวมทั้งเขียนคำสั่ง Javascript
สำหรับควบคุมการทำงานตามเงื่อนไข ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมา ผู้เขียนได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้
ทั้งหมดแล้ว เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้อย่างครบครัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้าง
เว็บไซต์แบบ Responsive ตามที่ต้องการ

ปกติ: 380 บาท
ขาย:342 บาท
342 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160834938

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ