สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal Reports 2013

สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal Reports 2013
สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal Reports 2013

โดย : พงษ์พันธ์ ศิวิลัย
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 460 หน้า

  • เหมาะสำหรับผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้ที่ต้องการสร้างรายงานทุกระดับ
  • ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถทำได้
  • ปูพื้นฐานจากไม่เคยใช้งานก่อน ให้สามารถสร้างรายงานได้อย่างมืออาชีพ
  • เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง อธิบายด้วยภาพทุกขั้นตอน
  • สามารถฝึกทักษะด้วยตนเองได้จากตัวอย่างในหนังสือและสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
  • มีตัวอย่างการนำรายงานไปใช้กับ VB.NET  และ ASP.NET บน Visual Studio 2013
ปกติ: 299 บาท
ขาย:269 บาท
269 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160821501