สมเด็จพระเอกาทศรถ อนุชาธิราชชาตินักรบ ร่วมกอบกู้แผ่นดิน

สมเด็จพระเอกาทศรถ อนุชาธิราชชาตินักรบ ร่วมกอบกู้แผ่นดิน

ISBN : 9786167110073

ผู้เขียน : เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ

สำนักพิมพ์ : สยามความรู้

อื่นๆ : กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม / 272 หน้า

เล่าความตามเหตุการณ์พระราชพงศาวดารไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเล่มนี้ ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถอนุชาธิราชหรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ราชาธิราช ซึ่งพระราชประวัติวีรกรรมส่วนใหญ่นั้น ดำเนินร่วมมากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้เป็นพระเชษฐาธิราช มหาราชชาตินักรบผู้ซึ่งกอบกู้แผ่นดินสยาม ให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าและปราบปรามหัวเมืองใหญ่น้อยให้เข้ามาอยู่ในพระราชอำนาจ กระทั่งกรุงศรีอยุธยายามนั้นเป็นที่เกรงขามของอริราชศัตรู

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมเด็จพระเอกาทศรถหรือพระองค์ขาว ผู้เป็นอนุชาของสมเด็จพระนเรศวร ทั้งสองได้ร่วมรบร่วมกอบกู้บ้านเมืองจนสามารถรวมได้เป็นปึกแผ่น และหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรสวรรคตไปแล้ว สมด็จพระเอกาทศรถก็สืบต่อราชบัลลังก์ต่อมา อีกทั้งยังมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคของพระองค์ ซึ่งมีเรื่องมากมายที่น่าสนใจและติดตาม

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167110073