สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ISBN : 9786162571169
โดย : ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น
สำนักพิมพ์ : E.Q.PLUS
อื่นๆ : 152 หน้า / 4 สี

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรีรัชสมัยของพระองค์ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยศึกสงครามมากมายนับจากกองทัพอังวะยกทัพมาล้อมอยุธยาอยู่นานพระองค์ได้รวบรวมกำลังคนฝ่าวงล้อมออกไปเพื่อตั้งหลักรวมรวมกำลังคนใหม่อีกครั้งเพื่อกลับมาทวงอยุธยาที่เสียกรุงให้อังวะในภายหลังคืนซึ่งพระองค์ทรงทำได้สำเร็จจากนั้นจึงทำการรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายหลังกรุงแตกรวมเป็นปึกแผ่นกันอีกครั้งได้สำเร็จ

ปกติ: 169 บาท
ขาย:152 บาท
152 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162571169