สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์สยาม

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์สยาม

ISBN :  9786167351407

ผู้เขียน : ดาณุภา ไชยพรธรรม

สำนักพิมพ์ : แพรธรรม

อื่นๆ : Greenread 75 แกรม / กว้าง   14.9 เซนติเมตร  สูง 21.5 เซนติเมตร  

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติไทย หรือประเทศสยามของเราที่เกี่ยวกับวีรกรรมกู้ชาติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นมีการกล่าวถึงกันมากมาย ทั้งที่ปรากฏอยู่ในแบบเรียนประวัติศาสตร์หรือบทความต่างๆ ซึ่งก็มักอิงข้อมูลจากพระราชพงศาวดารและพงศาวดารฉบับต่างๆ หรือบันทึกประวัติศาสตร์ตามที่ต่างๆทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากบันทึกเหล่านั้นเอามาเรียบเรียงขึ้นใหม่ให้อ่านได้ง่าย พร้อมทั้งยังมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผล และยังมีการนำหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้อง เช่น พม่าและกัมพูชาประกอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านยิ่งขึ้น จึงเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยเล่มหนึ่ง

ปกติ: 170 บาท
ขาย:153 บาท
153 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167351407