สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

สมุดพระรูป พระราชโอรส
สมุดพระรูป

A Royal Album : The Children and Grandchildren of King Mongkut (Rama IV) of Siam

ISBN : 9789748714882
โดย : Jeffrey Finestone
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 394 หน้า / ปกแข็ง

หนังสือลำดับศักดิ์ราชสกุลวงศ์สายรัชกาลที่ ๔ แสดงการลำดับราชสันตติวงศ์จนถึงขั้นที่ ๓ (ราชนัดดา) ผู้เขียน รายเจฟฟรี่ย์ ไฟน์สโตน นักลำดับศักดิ์ราชสกุลวงศ์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ใช้เวลาค้นคว้าอยู่นานหลายปี เพื่อสร้างผลงานสำคัญชิ้นสุดท้ายเล่มนี้ ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

บทที่ ๑ แสดงรายพระนามพระอัครมเหสีเจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) พร้อมทั้งพระรูป พระอิสสริยยศ และพระประวัติย่อ บทต่อๆมา แสดงสายราชสกุลในรัชกาลที่ ๔ รวม ๒๗ มหาสาขา สมบูรณ์ไปด้วยพระรูปและข้อมูลอันเป็นชีวประวัติของเจ้านายในแต่ละราชสกุล

ในภาคผนวก  ผู้เขียนได้รวบรวมพระบรมรูปและพระรูปหลากหลายตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่ ๔ มาจนถึงต้นรัชกาลปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงพระราชพิธี ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของราชสำนัก  ฉลองพระองค์แต่ละสมัยและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับเจ้านายผู้สืบมหามกุฎสันตติวงศ์ อีกทั้งยังมีรายพระนามพระราชนัดดาที่ยังคงดำรงพระชนม์ชีพอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วย

หนังสือที่สูงคุณค่านี้รวมพระรูปกว่า  ๖๐๐  พระรูป  เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือในห้องสมุดเพื่อเป็น หนังสืออ้างอิง  ถ้าสนใจหนังสือ ลำดับเรื่องราชสกุลวงศ์แล้ว เป็นการยากที่จะหาหนังสือเล่มใดที่เพียบพร้อมไปด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์เท่าหนังสือเล่มนี้

ปกติ: 1,000 บาท
ขาย:900 บาท
900 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789748714882