สมาธิดีเริ่มต้นที่ 0 ขวบ

สมาธิดีเริ่มต้นที่ 0 ขวบ
สมาธิดีเริ่มต้นที่ 0 ขวบ

ISBN : 9786160445141
เขียน : เลี่ยวเซิงกวง
แปล : รำพรรณ รักศรีอักษร
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

เรียนรู้พัฒนาการและทำความเข้าใจพฤติกรรมชวนหนักใจของเด็กเพื่อ แก้ปัญหาและปูพื้นฐานการสร้างสมาธิ คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยฝึกสมาธิให้เด็ก ทีละน้อยจากชีวิตประจำวัน ควรฝึกตั้งแต่เรื่องธรรมดาอย่างเช่น การติดแม่ คลาน นอนเร็วตื่นเช้า เป็นต้น เพราะการสร้างสมาธิให้เด็กเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 0 ขวบ ไม่ต้องรอให้ถึงวัยเข้าเรียน หนังสือเล่มนี้ยังช่วยวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม เสนอเกมให้ผู้ใหญ่เล่น กับเด็ก และแก้ไขปัญหาขาดสมาธิของเด็ก โดยเสริมสมาธิทั้งสมาธิด้านการมอง การฟัง การเคลื่อนไหว และอารมณ์ พร้อมยกตัวอย่างเด็กขาดสมาธิ 20 ราย เพื่อให้เห็นปัญหาและวิธีแก้ไขที่ชัดเจนยิ่งขึ้น   

ปกติ: 275 บาท
ขาย:248 บาท
248 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160445141