สนทนาแต้จิ๋ว ลัดทันใจ!

สนทนาแต้จิ๋ว ลัดทันใจ!
สนทนาแต้จิ๋ว ลัดทันใจ!

เรียนรู้และสนุกกับภาษาจีนสำเนียงแต้จิ๋ว เพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยว

ISBN : 9786161402808
โดย : สุภาณี ปิยพสุนทรา
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น ๆ : -

พิเศษ! เปรียบเทียบภาษาอังกฤษได้ในเล่มเดียว

ภาษาจีน ภาษาสำคัญในโลกยุคปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่า ประเทศจีน นับว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในระดับโลก ดังนั้น ใครที่รู้ภาษาจีน ไม่ว่าสำเนียงใด จีนกลาง หรือจีนแต้จิ๋ว ย่อมได้เปรียบในการติดต่อการค้า รวมถึงการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไป

“สนทนาจีนกลางลัดทันใจ” หนังสือขนาดพกพาสะดวกเล่มนี้ นอกจากเหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีน โดยเฉพาะจีนสำเนียงแต้จิ๋ว เพื่อติดต่อการค้า หรือเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวไปยังตอนใต้ของจีนแล้ว ลูกหลานจีนในไทย ยังสามารถพกพาไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วย

หนังสือเล่มนี้รวมบทสนทนาแบบง่ายๆ เน้นการพูดในชีวิตประจำวัน การพูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้รูปแบบคำ วลี และประโยคแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น การทักทาย, การซื้อสินค้า ต่อรองสินค้า, การเดินทาง, การถามทาง, การจองห้องพัก, การสั่งอาหาร เป็นต้น รวมถึงคำศัพท์สั้นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข, วัน-เวลา, อาการเจ็บป่วย, การท่องเที่ยว, ฯลฯ

สารบัญ

- คำทักทาย/Greeting
- วิธีถาม/How to Ask
- บนเครื่องบิน/On the Plane
- ขาเข้า - การตรวจคนเข้าเมือง/Arrival - Immigration
- การเดินทางที่ต้องต่อเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่อง/Transit
- ด่านศุลกากร/The Customs
- ศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน/Airport Terms
- การแลกเปลี่ยนเงินตรา/Currency Exchange
- ประชาสัมพันธ์/Information
- โทรศัพท์/Telephone
ฯลฯ

 

ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161402808