สนทนาอังกฤษลัดทันใจ

สนทนาอังกฤษลัดทันใจ

เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำศัพท์ในหมวดต่างๆ

ISBN : 9789749796832
ผู้เขียน : รัตนา ไศลทอง

รหัสสินค้า : 9789749796832
จำนวน : 204 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 105 x 183 x 9 มม.
น้ำหนัก : 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี, สนพ. ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2551

- เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริง
- ฝึกสนทนากับประโยคที่ปรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์
- ถอดคำอ่านเป็นภาษาไทยเพื่อสะดวกในการอ่านออกเสียง
- พร้อมคำศัพท์ในหมวดต่าง ๆ ช่วยให้พัฒนาและสามารถฝึกฝนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

สารบัญ

- คำทักทาย /Greeting
- วิธีถาม /How to Ask
- บนเครื่องบิน /On the Plane
- ขาเข้า-การตรวจคนเข้าเมือง /Arrival-Immigration
- การเดินทางที่ต้องต่อเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่อง /Transit
- ด่านศุลกากร /The Customs
- ศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน /Airport Term
- การแลกเปลี่ยนเงินตรา /Currency Exchange
- ประชาสัมพันธ์ /Information
- โทรศัพท์ /Telephone
ฯลฯ
ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749796832