สงครามธุรกิจ Business War

สงครามธุรกิจ Business War
สงครามธุรกิจ Business War

โดย : ดำรงค์ พิณคุณ (Damrong Pinkoon)
สำนักพิมพ์ : DAMRONGPINKOON
อื่นๆ : 217 หน้า / ปกแข็ง

"Business War Room" เป็นหนังสือที่วิเคราะห์เจาะลึกถึงยุทธศาสตร์การแข่งขัน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง กำหนดกลยุทธในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งองค์ประกอบสำคัญที่จะนำมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งเป็นแนวคิดให้กับการบริหารองค์กรและในหน่วยงานที่สำคัญทุกหน่วยงาน เพื่อเอาชนะคู่แข่งอย่างมีชั้นเชิง

 

ปกติ: 450 บาท
ขาย:405 บาท
405 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163820327