ศิลปไทย (ฉบับปรับปรุง)

ศิลปไทย (ฉบับปรับปรุง)
ศิลปไทย (ฉบับปรับปรุง)

ISBN : 9786164281387
โดย : อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 200 หน้า

พื้นฐานการเขียน "ลายไทย" เบื้องต้น รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับที่มาของลาย ประโยชน์ในการนำไปใช้ และการปฏิบัติการเขียน

 

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164281387