ศาสตร์สู่ความร่ำรวย (แบบยั่งยืน) : The New Science of Getting RICH

ศาสตร์สู่ความร่ำรวย (แบบยั่งยืน) : The New Science of Getting RICH
ศาสตร์สู่ความร่ำรวย (แบบยั่งยืน) : The New Science of Getting RICH

ISBN : 9786162560293
โดย : วอลเลซ ดี. วัตเทิลส์ (Wallace D. Wattles)
แปล : แพมมาล่า ศรีเพียร
สำนักพิมพ์ : นกฮูก
อื่นๆ : 311 หน้า

“โลกกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของการรับรู้ อำนาจแบบใหม่ การได้รู้ถึงแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในตนเอง”

หนังสือเล่มนี้เขียนอย่างตรงไปตรงมาและง่ายต่อการเข้าใจ ศาสตร์สู่ความร่ำยรวย เล่มนี้ ได้ยืนยันแล้วว่าพวกเราทุกคน – ไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมใดก็ตาม  - ต่างก็มีความสามารถที่จะทำให้เกิดความร่ำรวยขึ้นได้อย่างเพียงพอ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในแบบที่เราต้องการและบรรลุเป้าหมายในจุดประสงค์ของเรา

หนังสือเล่มนี้เขียนมาแล้วกว่าหนึ่งร้อยปีและเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดเผยขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดย รอนด้า เบิร์น (Rhonda Byrne) ผู้เขียนหนังสือ The Secret, The Science of Getting Rich ซึ่งได้ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งชัดเจนในการสร้างความสำเร็จและความสุขที่มั่นคง

ศาสตร์สู่ความร่ำรวยเป็นสิ่งที่มีจริง-มันเป็นศาสตร์ที่แน่นอนเช่นเดียวกับคณิตศาสตร์และพีพิชคณิต และยังมีกฏเกณฑ์ที่แน่นอนที่คอยบังคับควบคุมขั้นตอนของการได้มาซึ่งความหมายต่างๆ และเมื่อกฎเหล่านี้ได้รับการเรียนรู้และปฏิบัติตาม บุคคลผู้นั้นก็จะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนเหมือนกับเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์อย่างแน่นอน หนังสือเล่มนี้ได้เขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดถึงหลักเกณฑ์นี้ และการที่กฎเหล่านี้ทำงานได้อย่างไร

พวกเราแต่ละคนต่างมีความต้องการอย่างโดยธรรมชาติที่จะทำให้ความต้องการที่น่าจะเป็นไปได้ของเราบรรลุผลสำเร็จ เพื่อที่จะได้รู้ถึงความสามารถพิเศษที่มีมาแต่กำเนิดซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ ไม่มีอะไรผิดเลยถ้าคนเราจะอยากร่ำรวยขึ้น, ความจริงแล้ว, ความการที่อยากที่จะรวยอย่างมากมายนี้ก็เป็นความต้องการอย่างแท้จริงเพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายและการขยายพันความก้าวหน้าธ์ของสิ่งมีชีวิต ศาสตร์สู่ความร่ำรวยนี้จะสามารถช่วยให้คุณได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ตรงไปยังจุดหมายของคุณได้

ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท
266 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162560293