ศัพท์หมวด 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย : CHINESE-ENGLISH-THAI CLASSIFIED WORDS

ศัพท์หมวด 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย : CHINESE-ENGLISH-THAI CLASSIFIED WORDS

ISBN : 9789749520482
ผู้เขียน : เสี่ยว อานต้า

รหัสสินค้า : 9789749520482
จำนวน : 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 104 x 178 x 15 มม.
น้ำหนัก : 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2545
หนังสือ "ศัพท์หมวด 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย " เล่มนี้รวบรวมเรียบเรียงคำศัพท์ในหมวดต่างๆ ที่ผู้ศึกษาพึงรู้และเข้าใจ เพื่อช่วยเสริมการเรียนภาษาจีนของผู้ศึกษาให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเป็นการประหยัดเวลาในการค้นหาคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาวาง เทียบไว้ให้พิจารณาความแตกต่างด้วย
 
สารบัญ
ครอบครัวและคำเรียกบุคคล
อาชีพการงาน
เครื่องใช้ในบ้าน
โรงเรียนและการศึกษา
ศึกษาภัณฑ์
เครื่องนุ่งห่ม
ศิลปวัฒนธรรม
การกีฬา
หนังสือ,สิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์ และวารสาร
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
สถานที่ในเมือง
คมนาคมขนส่ง
ปรากฏการณ์รรมชาติ และทิศทาง
เวลาและเทศกาล
ภูมิศาสตร์
สัตว์
พืช
ร่างกายคน
โรคภัยไข้เจ็บและการรักษาพยาบาล
สีสัน
ตัวเลข
ศัพท์การศึกษา
คำกริยาและคำคุณศัพท์
ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749520482