ล้างบางสัตว์อสูร เล่ม 09

ล้างบางสัตว์อสูร เล่ม 09
ล้างบางสัตว์อสูร เล่ม 09

Katsute Kami Datta Kemono-tachi e
かつて神だった獣たちへ
致曾为神之众兽
Katsute Kami datta Kemonotachi e 
To The Abandoned Sacred Beasts

ISBN : 9786164916531
โดย : MAYBE
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd., Tokyo.

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010200218893