ล่าพันธุ์สมิง THE SPIRIT KING เล่ม 26 ภาคจอมราชันย์

ล่าพันธุ์สมิง THE SPIRIT KING เล่ม 26 ภาคจอมราชันย์
ล่าพันธุ์สมิง THE SPIRIT KING เล่ม 26 ภาคจอมราชันย์

The Spirit King

ISBN : 9786163139993
โดย : EAKAPOP LAKORNKAW & CHALONG KAMPA
ลิขสิทธิ์ : VIBULKIJ PUBLISHING GROUP

เมื่อศิลาหินในตำนานถูกค้นพบ ศิลาที่กักขัง "อาคม" ขั้นสุดยอดเอาไว้ อาคมที่สามารถเพิ่มพลังให้ "หุ่นพยนต์" ได้ แต่ไม่มีใครสามารถเปิดผนึกอาคมศิลาหินนี้ได้ นอกจากผู้สืบเชื้อสายพันธุ์สมิงและ "ค้อนเหล็กดำ" ในตำนานเท่านั้น!!

ปกติ: 50 บาท
ขาย:45 บาท
45 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010200615604