ลายไทย ลายเส้น

ลายไทย ลายเส้น
ลายไทย ลายเส้น

ISBN : 9786164281240
โดย : สมภพ จงจิตต์โพธา
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 224  หน้า

เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม

   

 

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164281240