ร้อยคำพูด ให้เขาประทับใจ และทำให้เราประสบความสำเร็จ

ร้อยคำพูด ให้เขาประทับใจ และทำให้เราประสบความสำเร็จ
ร้อยคำพูด ให้เขาประทับใจ และทำให้เราประสบความสำเร็จ

ISBN : 9786162757587
โดย : ปรีดา อริยะมิตร
สำนักพิมพ์ : ADJ
อื่นๆ : 384 หน้า

"เราทุกคนพูดได้ แต่น้อยคนนักจะพูดเป็น" หนังสือเล่มนี้จะมาเป็นตัวช่วยให้คุณ "พูดเป็น" มากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่รู้จักกับคำพูดที่ต้องคิดอย่างสร้างสรรค์ เพี่อนำออกมาสื่อสารกับผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา ให้เขารับรู้ เข้าใจ คล้อยตาม และเห็นด้วยกับเรา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ปกติ: 129 บาท
ขาย:1,133 บาท
1,133 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162757587