รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม

รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม
รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม

โดย : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 295 หน้า

คู่มือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับสมาชิกในครอบครัว เพื่อการดูแลสุขภาพและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงวัย
ปกติ: 235 บาท
ขาย:212 บาท
212 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160825752