รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (เล่มเล็ก)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (เล่มเล็ก)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (เล่มเล็ก)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
อื่นๆ : 198 หน้า

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554

ปกติ: 40 บาท
ขาย:36 บาท
36 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163059956