ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น

ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น
ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น

โดย : ฝ่ายตำราชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 320 หน้า

  • ปูความรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
  • ฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 8 และ Linux Tle
  • เรียนรู้ประเภทระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้งานบนเครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา
  • เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์พกพาอย่างเครื่องแท็บเล็ตที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  • เสริมสร้างทักษะความรู้และเทคนิคการใช้งานระบบปฏิบัติการรวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้งานต่างๆ
  • อธิบายด้วยภาาาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบที่สามารถปฏิบัติตามได้จริง
  • เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ
ปกติ: 130 บาท
ขาย:117 บาท
117 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160820726