รอยสรวลสมเด็จพระสังฆราช ฉบับพิเศษ

รอยสรวลสมเด็จพระสังฆราช ฉบับพิเศษ
รอยสรวลสมเด็จพระสังฆราช ฉบับพิเศษ

รหัสสินค้า : 9786165001083
โดย : ส.สุทธิพันธ์
สำนักพิมพ์ : ธรรมสถาพร
อื่นๆ : 343 หน้า

รอยสรวลสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์องค์ที่ 19 ของไทย ฉบับพิเศษ เบื้องหลังรอยสรวลยามประชวร และ 100 ปี 100 คติธรรม

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นผู้ที่มีวัตรปฏิบัติในศีลอันสมบูรณ์โดยแท้ สมกับเป็นเนื้อนาบุญของโลกนับตั้งแต่ทรงก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ก็ทรงเป็นผู้รุ่งเรืองในการพระศาสนาทั้งพระเมตตาของพระองค์ก็เผื่อแผ่ไพศาล สู่เหล่าสาธุชนอย่างถ้วนทั่ว รอยแย้มพระสรวลอย่างเต็มอิ่มนั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์แล้วในพระจริยวัตร ส. สุทธิพันธ์ ได้นำเกร็ดเรื่องราวอันงดงามในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เหล่านี้มาถ่ายทอดผ่านตัวอักษรจนเป็นหนังสือพระประวัติที่น่าประทับใจยิ่ง เล่มนี้

ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160010974