รอยสรวลสมเด็จพระสังฆราช

รอยสรวลสมเด็จพระสังฆราช
รอยสรวลสมเด็จพระสังฆราช

รหัสสินค้า : 9786165001083
โดย : ส.สุทธิพันธ์
สำนักพิมพ์ : ธรรมสถาพร
อื่นๆ : 260 หน้า

"ความสุข" ซึ่งนำ "รอยสรวล" มาสู่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้เป็นพระประมุขแห่งคณะสงฆ์พระองค์ที่ 19 ของไทย

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165001083