ยารัก(ภา)ษาไทย

ยารัก(ภา)ษาไทย
ยารัก(ภา)ษาไทย

ISBN : 9786167510064
เขียน  : 49 นักเขียน
สำนักพิมพ์ : ณ เพชร
อื่นๆ : 252 หน้า

ณ เพชรสำนักพิมพ์  รักและเห็นความสำคัญของ “ความเป็นไทย” มุ่งมั่นที่จะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่หลอมรวมกันขึ้นมาเป็นคำว่า “ไทย”  เพื่อคงอยู่คู่กับ “หัวใจ” และจิตวิญญาณของคนไทยไปตลอดกาล  และคนไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย นักธุรกิจ นักวิชาการ กวี นักเขียน นักพูด ดารา พิธีกร บุคคลผู้มีชื่อเสียง องค์กรทางวิชาการ ได้ขานรับต่อ “ความรัก” ในความเป็นไทย และกลายเป็น แรงบันดาลใจในการรวมตัวกันเพื่อการทำกิจกรรมร่วมสานฝัน “ปลูกต้นกล้าความดี ด้วยเติมเต็มรักในความเป็นไทย” (Plant The Seeds of Kindness with the Love for Thainess Project)

 ได้รวมตัวกันจนเกิดเป็นหนังสือแห่งความภาคภูมิใจ และถือเป็นการเติมเต็มฝัน ในความรักในความเป็นคนไทย ด้วยความเชื่อในความมี สายเลือด ของความเป็นไทย ปรารถนาจะให้คนไทยทุกคน ได้รับข้อมูลข่าวสารในแง่ของ”ความรัก”ในความเป็นไทย จึงเริ่มต้นจากเรื่องราวของ “ยารัก(ภา)ษาไทย” ซึ่งไม่ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงของ “ภาษาไทย” ที่เกิดขึ้นในยุคสมัย แต่ ทำอย่างไร เราจึงจะเห็น “คุณค่า” ของสิ่งที่เรามีอยู่ รักและเข้าใจ “ภาษาไทย” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการใช้ภาษา อันเป็น “รากเหง้า ความเป็นไทย” ทำให้คนไทยทุกวัย สานใจรัก สนใจ ใส่ใจ ในสิ่งที่คนไทยคิด คนไทยทำ  เข้าใจภาษา เข้าใจความเป็นไทย  แบบที่เข้าถึงหัวใจไทยทุกดวง

ปกติ: 135 บาท
ขาย:122 บาท
122 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167510064