ยอมร้ายเพื่อได้รัก เล่ม 02

ยอมร้ายเพื่อได้รัก เล่ม 02

Boku o Warui  Ko ni Shite Vol.2

Barcode : L709
โดย : HAIDA nanako

"ชิราอิชิ" ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของฟุโดอย่างกึ่งสมยอมกึ่งบังคับหลังจากที่สอบเข้ามหาลัยได้
จึงได้ตัดขาดกับพ่อแม่และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในที่สุด
ด้วยการชักชวนของเพื่อนส่วนหนึ่ง เขาจึงไปทำงานพิเศษโดยเป็นความลับกับฟุโด
ที่นั่นเอง ที่ชิราอิชิได้เห็นฟุโดที่วางตัวเป็นลูกชายของฟุโดกรุ๊ป
เมื่อรู้ว่าฟุโดเป็นที่ต้องการของคนอื่นแตกต่างกับตนเอง ชิราอิชิก็...

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: L709

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ