มรดกชิลชิล จัดการได้ไม่ต้องรอรวย

มรดกชิลชิล จัดการได้ไม่ต้องรอรวย
มรดกชิลชิล จัดการได้ไม่ต้องรอรวย
บริหาร-วาง แผน-จัดการมรดกได้อย่างมั่นใจ สไตล์ชิลชิล .. บริหารเงินแบบไหนแล้วมั่งคั่ง .. พินัยกรรมง่ายนิดเดียว .. กรณีศึกษาเกี่ยวกับมรดก ..

ผู้เขียน : ปภาสร แก้วกอบสิน

รหัสสินค้า : 9786160804399
จำนวน : 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 147 x 211 x 10 มม.
น้ำหนัก : 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : 2 สี 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : -

นี่คือหนังสือที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถวางแผนทางการเงินให้ก้าวสู่ อิสรภาพทางการเงิน รวมทั้งยังช่วยเตรียมการเพื่อจัดการมรดกของคุณให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสร้าง สรรค์มากขึ้น ด้วยมุมมองแนวคิดที่เป็นระบบ จึงทำให้การจัดการมรดกเป็นเรื่องง่ายๆ โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในเรื่องง่ายๆ โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในเรื่องการวางแผนเกษียณให้ตัว เองหรือคู่สมรสก่อน จากนั้นจึงนำไปสู่การศึกษากฎหมายมรดก และปัญหาปลีกย่อยที่พบได้บ่อยๆ ในการจัดการมรดก พร้อมมีกรณีศึกษาให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สารบัญ

เรื่องที่ 1 ไม่ตรียมเงินไว้ใช้ตอนเกษียณ...ลำบากแน่
เรื่องที่ 2 ใช้ไม่หมด...ก็ตกทอดเป็นมรดก แล้วอะไรบ้างที่เป็นมรดก
เรื่องที่ 3 ใครบ้างเป็นทายาทในการรับมรดก และได้คนละเท่าไร
เรื่องที่ 4 พินัยกรรมทำเองง่ายนิดเดียว แล้วทนายมักทำพินัยกรรมให้แบบไหน
เรื่องที่ 5 สิทธิในการรับมรดก เสียสิทธิได้ไหม
เรื่องที่ 6 เงินเธอ เงินฉัน เงินเรา และ หนี้เธอ หนี้ฉัน หนี้เรา
เรื่องที่ 7 จำเป็นหรือไม่ที่ต้องตั้งผู้จัดการมรดก
เรื่องที่ 8 อีกหลายเรื่องราวที่ควรได้รู้
เรื่องที่ 9 มรดกสร้างได้ ไม่ต้องรอรวย

ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160804399