ฟิตอังกฤษ พิชิต EP

ฟิตอังกฤษ พิชิต EP
ฟิตอังกฤษ พิชิต EP

ISBN : 9786160031702
โดย : ดร. พี่นุ้ย (สมิตา หมวดทอง)
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : -

ฟิตอังกฤษ พิชิต EP เนื้อหากระชับ รวบรัด เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างข้อสอบ O-NET/PRE O-NET และเฉลยที่เน้นการอธิบายและวิเคราะห์ข้อสอบ หลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษครอบคลุมตั้งแต่ Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverb ตลอดจน Tense สำคัญ และหลักการใช้ภาษา เช่น Question Words, Noun Clause, Preposition, Conjunction, Relative Clause รวมไปถึง Conversation ในสถานการณ์ต่างๆ และ Reading Comprehension ตัวอย่างแบบทดสอบบทอ่านหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังมี Vocabulary Test รวบรวมแบบทดสอบเรื่องคำศัพท์ เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น 'ฟิตเปรี๊ยะ' แบบติดเทอร์โบ พร้อมพิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160031702